Regulamin treningów personalnych

 

1. Regulamin określa zasady organizacji i prowadzenia treningów personalnych prowadzonych przez trenera Igora Bilinskyi w Akademii Ruchu Naturalnego w Bydgoszczy i obowiązuje wszystkich współpracujących z nim klientów.

2. Warunkiem dopuszczenia do udziału w treningach jest:

a) posiadanie zaświadczenia o braku przeciwwskazań medycznych do podjęcia aktywności fizycznej wydane przez lekarza lub podjęcie treningu na własną odpowiedzialność,
b) uzupełnienie ankiety treningowej,
c) zaakceptowanie przez uczestnika zajęć niniejszego regulaminu.

3. Klient jest zobowiązany do bieżącego informowania trenera o wszelkich dolegliwościach zdrowotnych, stanie zdrowia, celem dopasowania rodzaju ćwiczeń oraz ich intensywności do stanu zdrowia ćwiczącego.

4. Terminy treningów są ustalane bezpośrednio z trenerem.

5. Klient oraz trener powinni stawić się punktualnie na umówionych zajęciach. Zalecane jest przybycie 15 minut wcześniej w celu przygotowania się do treningu.

6. Trening może zostać odwołany przez obie strony bez żadnych konsekwencji z 24 godzinnym wyprzedzeniem.

7. W przypadku, kiedy klient w czasie krótszym niż 24 godziny przed umówionym terminem nie poinformuje trenera o odwołaniu zajęć, zostają one uznane za przeprowadzone.

8. W przypadku, kiedy trener w czasie krótszym niż 24 godziny nie poinformuje klienta o odwołaniu zajęć przed umówionym terminem, klient otrzymuje 1 trening gratis.

9. W przypadku spóźnienia się klienta na trening, czas spóźnienia odliczony będzie od czasu zajęć.

10. W przypadku spóźnienia się trenera do 30 minut na ustalone zajęcia, prowadzone są one do końca treningu za darmo. W przypadku spóźnienia większego niż 30 minut klient otrzymuje 1 trening gratis.

11. W przypadku niepojawienia się klienta na treningu, zostaje on uznany za przeprowadzony.

12. W przypadku niepojawienia się trenera na treningu, klient otrzymuje 1 trening gratis.

13. Jeżeli trener lub klient odwołuje trening, wówczas jest on przeprowadzony w innym terminie, dogodnym dla obu stron.

14. Płatność za treningi jest dokonywana gotówką u trenera lub przelewem na poniższy numer konta:
Igor Bilinskyi 47 1240 3493 1111 0010 4940 3667

15. Opłaty za trening powinny być uiszczane z góry nie później niż w dniu rozpoczęcia pierwszych zajęć.

16. W przypadku wykupienia pakietów treningowych okres ich ważności liczy się począwszy od dnia, w którym odbył się pierwszy trening lub według indywidualnych ustaleń z trenerem. Ważność każdego pakietu trwa 6 tygodni.

17. W razie niemożliwości wykorzystania pakietu, może go wykorzystać inna wskazana przez klienta osoba po wcześniejszym uprzedzeniu trenera.

18. Podczas ćwiczeń obowiązuje strój sportowy, nieograniczający swobody ruchu oraz obuwie sportowe (jest możliwość treningu boso). Klient jest zobowiązany posiadać ze sobą ręcznik oraz wodę do uzupełniania płynów.

19. Klient zobowiązuje się do korzystania ze sprzętu stanowiącego wyposażenie Akademii Ruchu Naturalnego zgodnie z zaleceniami trenera.

20. Zarówno trener, jak i klient dołożą wszelkich starań, by cele klienta zostały osiągnięte.