Ruch Naturalny

— Przywróć swoją pierwotną sprawność dzięki ruchowi naturalnemu metodą MovNat!

ruch naturalny bydgoszcz

Co to jest MovNat?

MovNat to system fitness i wychowania fizycznego służący rozwijaniu realnych zdolności fizycznych poprzez pełen zakres umiejętności ruchowych, które rozwinęliśmy w trakcie naszej ewolucji.

Zakres tych umiejętności może być tak prosty, jak siadanie na ziemi i wstawanie z niej lub bardziej wymagający i złożony, jak wspinanie się na wysokie przeszkody i bieganie po nierównym terenie. Wiele z tych umiejętności zostało utraconych w wyniku gwałtownej industrializacji, ponieważ nasze ciała nie są w stanie dostosować się do tempa zmian, jakie zachodzą w dzisiejszym, wygodnym i nowoczesnym sposobie życia.

Jako społeczeństwo jesteśmy coraz słabsi, bardziej schorowani i nieudolni fizycznie. Aktywność traktujemy jak przykry obowiązek, sposób na spalanie kalorii lub katorżniczy trening w celu osiągnięcia mistrzostwa w określonej dyscyplinie sportu. Ruchu mamy coraz mniej, a jeżeli występuje to w bardzo ograniczonym i wyspecjalizowanym wydaniu. Zamknęliśmy się w „ludzkim zoo”, które wpływa na nas destrukcyjnie.

Aby żyć zdrowo, musimy ponownie połączyć się z ewolucyjnymi wzorcami ruchu i przywrócić praktyczną sprawność fizyczną, która jest podyktowana przez warunki środowiskowe i sytuacyjne. Adaptacja do każdej sytuacji lub środowiska jest ostatecznym celem MovNat. Mogą to być sytuacje z codziennego życia w środowisku domowym i społecznym, na szlaku turystycznym lub w sporcie.

Ruch naturalny, a inne metody treningu

Konwencjonalne metody treningu fitness niezaprzeczalnie niosą ze sobą mnóstwo korzyści. Jednak większość metod treningowych skupia się jedynie na wąskim aspekcie pracy z ciałem lub wpływa tylko na określone obszary sprawności.

W MovNat pracujemy nad wszechstronną sprawnością, którą możemy wykorzystać w codziennym życiu. Celem treningu jest doskonalenie umiejętności ruchowych oraz rozwój charakteru i wartości moralnych, takich jak odwaga, honor, lojalność, samokontrola i altruizm.

Dodatkową korzyścią praktyki ruchu naturalnego, jest budowanie zdrowych, szczupłych i umięśnionych ciał tak jakby „przy okazji” treningu ukierunkowanego na sprawność.

Umiejętności ruchowe, sprawność i kondycja w realnym świecie

Elementarnym celem treningu MovNat jest przekształcenie naszych naturalnych zdolności motorycznych w dobrze rozwinięte umiejętności ruchowe potrzebne w realnym świecie.

Kolejnym ważnym celem jest stopniowe zwiększanie sprawności i wydajności, aby polepszyć adaptacyjność, czyli zdolność do wykorzystania tych umiejętności w każdym kontekście.

Głęboko wierzymy, że każdy potrzebuje kompetencji fizycznych w swoim życiu, aby móc skutecznie radzić sobie w sytuacjach, które wymagają fizycznej reakcji. Niezależnie od tego, czy ta wymagana reakcja dotyczy sposobu poruszania się w codziennym życiu, czy działania w sytuacjach awaryjnych, aby pomóc sobie i innym. Z naszej perspektywy, ćwiczenie naturalnych umiejętności ruchowych, które rozwinęliśmy w toku ewolucji, jest najbardziej praktycznym i biologicznie odpowiednim sposobem ćwiczenia.

Umiejętności ruchowe

Jeśli zastanawiasz się, co oznacza naturalne poruszanie się dla ludzi, pomyśl o naturalnych umiejętnościach ruchowych specyficznych dla naszego gatunku. Wyobraź sobie, jak człowiek poruszałby się w naturze w celu przetrwania — to jest naturalny ruch człowieka.

W MovNat umiejętności te dzielimy na 3 obszary:

1. LOKOMOCJE (poruszanie się)

Ruch przy ziemi

Poruszamy się ze środkiem ciężkości poniżej poziomu kolan. Ruchy te obejmują czołganie się w pozycjach leżących, przetaczanie, przewroty, czworakowanie, kołysanie, siedzenie, klęczenie, kucanie, wiele odmian wstawania z ziemi, płynne przejścia między niskimi i wysokimi pozycjami, a także bezpieczne upadanie.

Równowaga, chód i bieg

Ćwiczymy rozmaite wzorce chodu, balansowania, a także bieganie i sprint.

Skakanie i przeskoki

Praktykujemy różne sposoby skakania, aby przeskoczyć przez coś lub wskoczyć na wysoki obiekt. Trenujemy również przeskoki w celu pokonywania przeszkód między wysokością kolan a wysokością klatki piersiowej, używając rąk do wsparcia się. Ćwiczymy precyzyjne lądowanie po skoku lub zeskakujemy z wysokości, pokonując dłuższy dystans.

Wiszenie i wspinanie się

Trenujemy techniki zwisania, huśtania się, brachiacji, trawersowania, a także wspinania po linie, skałach, ścianach, drążkach, belkach, drzewach i innych przeszkodach.

Pływanie i nurkowanie

Doskonalimy się w pływaniu, swobodnym nurkowaniu, optymalizacji wstrzymywania oddechu, technikach ratunkowych oraz efektywnym poruszaniu się w niekonwencjonalnych sytuacjach wodnych.

2. MANIPULACJE (manipulowanie przedmiotami)

Podnoszenie i przenoszenie

Trenujemy podnoszenie ciężkich przedmiotów na różne sposoby. Ćwiczymy także różne metody przenoszenia ciężkich przedmiotów.

Rzucanie i łapanie

Praktyka rzucania i łapania obejmuje szereg technik współpracy w celu przekazania ciężkiego przedmiotu od jednej osoby do drugiej oraz rzut mniejszymi przedmiotami w kierunku określonego celu.

3. WALKA (Umiejętności samoobrony)

Poznajemy praktyczne i efektywne sposoby samoobrony. Uczymy się zasad bezpieczeństwa osobistego, wykrywania potencjalnego zagrożenia i unikania niebezpiecznych sytuacji, panowania nad strachem, a także jak działać w stresie wywołanym adrenaliną.

Wszystko zaczyna się od oddychania

Należy koniecznie wspomnieć, że poprawny wzorzec oddychania, jest bazą dla wszystkich trenowanych przez nas umiejętności. Więcej przeczytasz o tym TUTAJ.

W praktykowaniu powyższych umiejętności przyświecają nam fundamentalne zasady, które w spójny sposób definiują ruch naturalny i pozwalają zrozumieć, co leży u jego podstaw.

Zasady ruchu naturalnego

EWOLUCYJNOŚĆ

Sposób, w jaki się poruszamy nie zmienił się znacząco przez tysiące lat ewolucji. Nasz gatunek wyewoluował, aby wykonywać wiele podstawowych ruchów, które były niezbędne do przetrwania, takie jak bieganie, skakanie, wspinanie się, podnoszenie ciężarów itp. Dlatego ruch naturalny jest zgodny z naszymi biologicznymi potrzebami oraz jest ważny dla naszego zdrowia i dobrego samopoczucia.

INSTYNKTOWNOŚĆ

Nasze ciało ma wrodzone zdolności ruchowe, takie jak chodzenie, bieganie, skakanie i podnoszenie, które są niezbędne do przetrwania i funkcjonowania w środowisku naturalnym. W MovNat kładziemy nacisk na rozwijanie naturalnych ruchów i zdolności, a jednocześnie naukę odpowiedniej techniki, która umożliwia nam wykorzystanie tych ruchów w sposób efektywny i skuteczny.

UNIWERSALNOŚĆ

W kontekście ruchu naturalnego zasada ta oznacza, że ruch jest dla każdego, niezależnie od pochodzenia, płci, wieku, klasy społecznej czy systemu przekonań. Celem MovNat jest propagowanie naturalnych ruchów i ćwiczeń dla każdego człowieka, aby pomóc w rozwijaniu zdolności fizycznych i funkcjonalnej kondycji. Bez względu na to, kim jesteś i jakie są Twoje cele, ruch jest ważny i dostępny dla każdego.

PRAKTYCZNOŚĆ

Ruchy, których uczymy na treningach, są oparte na codziennych potrzebach i funkcjach naszego ciała. Zamiast skupiać się na ćwiczeniach izolujących poszczególne partie mięśni. MovNat stawia nacisk na trening ruchów, które są przydatne w życiu codziennym, takich jak bieganie, pływanie, podnoszenie ciężarów, wspinaczka, pokonywanie przeszkód lub umiejętności samoobrony. Dzięki temu trening MovNat ma nie tylko pozytywny wpływ na siłę i kondycję, ale również na funkcjonalność i praktyczność, co może przynieść korzyści w życiu codziennym i w sytuacjach ekstremalnych.

ISTOTNOŚĆ

“Istotność” odnosi się do znaczenia ruchu dla naszego zdrowia i bezpieczeństwa. Ruch naturalny jest niezbędny dla zachowania zdrowia fizycznego i psychicznego, a także dla naszego przetrwania w trudnych sytuacjach, takich jak nagłe zagrożenia. W MovNat kładziemy nacisk na wykorzystanie naturalnych ruchów w celu zwiększenia naszej zdolności do przystosowania się do różnych sytuacji oraz utrzymania naszego bezpieczeństwa w czasach kryzysowych.

NIEWYSPECJALIZOWANIE

Oznacza, że wykonywane ćwiczenia ruchowe nie skupiają się na rozwijaniu konkretnych umiejętności dla określonego sportu lub aktywności. Zamiast tego, są one praktykowane w celu rozwijania zróżnicowanego zestawu umiejętności i poziomu kondycji, który może być stosowany do różnych aktywności fizycznych oraz w codziennym życiu. MovNat podkreśla znaczenie posiadania kompetencji w szerokim zakresie umiejętności fizycznych, zamiast skupiać się na wyspecjalizowaniu się w jednym konkretnym obszarze.

ADAPTOWALNOŚĆ

W kontekście ruchu zasada ta odnosi się do umiejętności dostosowywania ruchów do różnych środowisk i sytuacji. Na treningach MovNat kładziemy nacisk na naukę adaptacji ruchów do zmiennych warunków i środowisk, co jest kluczowe dla skutecznego wykorzystania zdolności ruchowych w różnych sytuacjach.

ŚRODOWISKOWOŚĆ

Reguła ta kładzie nacisk na praktykowanie ruchu w środowisku naturalnym, które oferuje większą różnorodność i złożoność w porównaniu z pomieszczeniami zamkniętymi, co stymuluje adaptacyjność i funkcje poznawcze. Chociaż ważne jest poruszanie się w każdym środowisku, MovNat zachęca do ruchu w środowiskach wymagających wszechstronnych umiejętności motorycznych i zdolności do efektywnego dostosowywania się do wymagań środowiskowych. Brak ruchu i interakcji z naturą został powiązany z zaburzeniami przetwarzania sensorycznego, co podkreśla wagę połączenia z naturą i naturalnego ruchu.

PROGRESYWNOŚĆ

Oznacza, że trening powinien ciągle stanowić wyzwanie i być adaptowany do poziomu umiejętności oraz kondycji trenujących. W celu uzyskania najlepszego postępu, ruch i jego intensywność powinny być dostosowywane tak, aby nie były zbyt łatwe, ani zbyt trudne, a jednocześnie zapewniały odpowiednie wyzwanie. Dzięki takiej progresji ćwiczący są w stanie ciągle rozwijać swoje umiejętności i sprawność fizyczną, jednocześnie minimalizując ryzyko kontuzji.

EFEKTYWNOŚĆ

W kontekście ruchu, “efektywność” oznacza zdolność do wykonywania ruchów z minimalnym nakładem siły i energii, co prowadzi do lepszej wydajności, większej oszczędności energii oraz zwiększenia bezpieczeństwa. W MovNat kładziemy nacisk na wykonywanie ruchów z efektywną techniką w celu osiągnięcia jak najlepszych wyników przy minimalnym wysiłku.

UWAŻNOŚĆ

Zasada ta odnosi się do świadomego i uważnego wykonywania ruchów, które pochodzą z wewnętrznej świadomości siebie i środowiska. Mindfulness jest bramą do efektywnego, dostosowawczego ruchu poprzez percepcję, skupienie i siłę umysłu. W MovNat skupiamy się na rozwijaniu świadomości siebie i otoczenia, co prowadzi do lepszego wykonania ruchów oraz większego zrozumienia własnych możliwości i ograniczeń.

WSPÓŁPRACA

MovNat podkreśla wartość współpracy i nauki w grupie, umożliwiającej osiągnięcie celów, których jednostka nie jest w stanie zrealizować sama. Ćwiczenia mogą być wykonywane samodzielnie lub z innymi, ale celem jest zawsze aspekt społeczny. Wspólne ćwiczenia w MovNat nie tylko przynoszą korzyści z punktu widzenia zdrowia i kondycji fizycznej, ale również promują pozytywne relacje międzyludzkie.

Działając wedle powyższych zasad budujemy umiejętności ruchowe oraz kompetencje fizyczne wymagane w praktycznych sytuacjach życiowych. Takie kompetencje są ponadczasowe, pozwalają być silniejszym w życiu codziennym dla siebie i innych i żyć zgodnie z filozofią MovNat – „Być silnym, by być pomocnym”.

Czym dla mnie jest ruch naturalny?

Codzienny ruch jest dla mnie przede wszystkim zabawą, kształtowaniem zdrowego i sprawnego ciała, pozwala mi również być uważnym i świadomym, dzięki temu buduję połączenie z naturą i otaczającym mnie światem.

Kiedy Ty ostatni raz spontanicznie się ruszałeś — biegałeś, skakałeś, czołgałeś się i wspinałeś na drzewo?

Jak mówi George Bernard Shaw – “Nie przestajemy się bawić, bo się starzejemy; starzejemy się, bo przestajemy się bawić“.

Jeżeli nigdy albo dawno tego nie robiłeś, a chcesz doświadczyć wszystkich korzyści z tym związanych, to najwyższy czas się poruszać… Poniżej mała dawka inspiracji z mojego treningu… 😉

Wychodzę na zewnątrz… do lasu, niezależnie od pogody… czuję jak czyste, rześkie  powietrze, którym oddycham dodaje mi energii… spaceruję skupiając się na oddechu, po chwili zaczynam biec… przeskakuję przez zwalony pień, dobiegam do strumienia, w którym leżą kamienie… przechodzę po nich starając się zachować równowagę, biegnę dalej… napotykam leżący konar, pod którym zaczynam się czołgać… jestem cały ubłocony… to nic… uśmiecham się, wstaję i biegnę najszybciej jak mogę, tak jakby zależało od tego moje życie… przede mną kolejna przeszkoda… jest nią skała, po której się wspinam na sam szczyt… nie jest to łatwe, ale docieram na górę… rozglądam się i podziwiam piękne widoki… siadam na szczycie góry, zamykam oczy… wyciszam oddech, czuję jak tlen wypełnia każdą moją komórkę… medytuję… czuję otaczającą mnie przyrodę każdym zmysłem… wychodzi słońce i ogrzewa mnie swoimi promieniami… otwieram oczy i czuję, że żyję!

Właśnie tym jest Ruch Naturalny!

Teraz Twoja kolej… Wyjdź na zewnątrz i zacznij się ruszać NATURALNIE!

Jeśli temat ruchu naturalnego Cię zainteresował i jesteś ciekawy, jak wygląda trening, to zachęcam do przeczytania mojego artykułu dotyczącego treningu personalnego metodą MovNat. Artykuł znajdziesz TUTAJ.

Aby poznać bliżej filozofię MovNat – „Być silnym, by być pomocnym”, koniecznie przeczytaj artykuł dotyczący misji, jaka przyświeca nam w treningach. Artykuł znajdziesz TUTAJ.

Zapraszam również do obejrzenia wywiadu z moim udziałem, z którego dowiesz się więcej o ruchu naturalnym.

Wywiad znajdziesz TUTAJ.